وقت جدایی رسید

وقت جدایی رسید/ باد مخالف وزید
از شرر داغ تو/ پشت برادر خمید
پشت و پناهم شکست/ پشت سپاهم شکست
فاطمه در کربلاست/ علقمه در خون نشست
از جان خود سیرم ای خدا
من بی او می میرم ای خدا (3)
اهل حرم/ ناله کنان/ با مادرم
تو هم رفتی/ حالا که من/ بی لشکرم
میر و علمدار من/ یوسف بازار من
ماه سپاه حسین/ یار وفادار من (2)
اهل حرم/ بی قرار/ خسته و چشم انتظار
ماه حرم در کسوف/ مانده در این شام تار
ای یل ام البنین / گریۀ من را ببین
من چه کنم تا که تو/ پا نکشی بر زمین
دریای خون گشته علقمه
دنبالت آمده فاطمه (دیدارت آمده فاطمه)
در این غربت/ سایۀ تو/ رفت از سرم
تو هم رفتی/ حالا که من/ بی لشکرم
میر و علمدار من/ یوسف بازار من
ماه سپاه حسین/ یار وفادار من (2)
اهل حرم/ ناله کنان/ با مادرم
تو هم رفتی/ حالا که من/ بی لشکرم
العطش کودکان/ هلهلۀ دشمنان
ولولۀ کاروان/ بر لبم آورده جان
وقت جسارت شده / نوبت غارت شده
خواهرت آمادۀ / بند اسارت شده
جانم را آوردی بر لبم
من فکر فردای زینبم
ای یاورم/ همسنگرم / آب آورم
تو هم رفتی/ حالا که من/ بی لشکرم
میر و علمدار من/ یوسف بازار من
ماه سپاه حسین/ یار وفادار من (2)
حسین حسین / یا حسین ....
می گذرد کاروان / روی گل ارغوان
قافله سالار آب / سرو شهید جوان
در غم این آشنا / چشم ترم خون فشان
داغ جدایی به دل / آتش حسرت به جان
خورشیدی تابیدی ای شهید
در دلها جاویدی (جا داری) ای شهید
حسین حسین / یا حسین ....

دریافت فایل صوتی